czwartek, 23 lipca 2020

Generator psychologiczny wyśmiewający psychologię współczesną pod język programowania Python

#!/usr/bin/python2
# -*- coding: cp1250 -*-

import random

psychologia=[  ['zaburzenia','występowanie','nieprawidłowości','defekty','zasięg','korelaty'],
['czynników','jednostek','środowisk','otoczeń'],
['patologicznych','genetycznie','określonych','niedomiernie afektywnych','niestabilnych','fazy dziecięcej'],
[', na sposób podzielony','na sposób wydzielony',', połączonych','mieszanych','bliżej nieokreślonych'],
['z', 'wraz z', 'jak również', 'plus', 'oraz', 'z uwzględnieniem'],
['etiopatogenezy wczesnej','czynników ryzyka','spotykanych zależności','odmiany i typy','obrazu chorobowego','historii przebiegu'],
['co się wyróżnia', ', a to z kolei charakteryzuje się', ', to składa się z'],
['całości','jakości','natury','form','sekwencji','podświadomych','spektrum','sygnałów','oznak','prezentacji'],
['afektów','zachowań','wyborów','decyzji','ścieżek życiowych','zamierzeń','emocji','idei nadwartościowych','planów','fiksacji','napędu','pobudzeń'],
['dotyczących','związanych z','powiązanych'],
['rodzajem','typologią','zróżnicowaniem','typem','nawracającym pojawieniem się','maskowaniem','histerią','rozpadem','kompensacją','frustracją','potrzebą','relacją','wzorcem','nawykiem','wychowaniem','pamięcią','osią','centralizacją','przemianą','cyklem','fazami','etapami','archetypem','steorotypem','reagowaniem','interakcją','mechanizmem','behawioralną strukturą'],
['wczesnego','poźnego','przejściowego','trwałego','granicznego','traumatycznego','bolesnego','edypalnego','jungowskiego','psychogennego','odśrodowiskowego','intrapsychicznego','niefunkcjonalnego','niedostosowanego','nieprawidłowego','rodzinnego','często występującego','rzadziej spotykanego','dziecięcego','niemowlęcego','prenatalnego','młodzieżowego','adolescencyjnego','płciowego','dotyczącego ról'],
['silnego konfliktu','istotnego osłabienia','nasilenia','współwystępowania','kształtowania się'],
['postaw','postaci','osobowości','charakteru','zachowań','internalizacji norm','wyrażania uczuć','zdrowia psychicznego','orientacji wśród innych','profilu zawodowego','empatii','współodczuwania', 'umiejętności pracy zespołowej','podatności na krytykę','umiejętności społecznych','wykształcenia się przystosowania społecznego','wprawy w prowadzeniu kontaktów'],
['jako','gdy jest','będąc','przebywając','radząc sobie'],
['postawiony wewnątrz', 'wśród','pośród','obok','w środku','na środku','naprzeciw'],
['ludzi','sytuacji','wydarzeń','grupy','grup','wymagań','oczekiwań','wyzwań','sprawdzania własnego ja'],
['co do','względem','z podkreśleniem'],
['wybujałego','nieodpowiedniego','supergego','spontanicznego','przekierowanego'],
['pobytu','powrotu','uwarunkowania','nietolerancyjnego','niewrażliwego','nadwrażliwego'],
['ze szkoły','w pracy','do rozrywki','określ. w ambicji','rodzin.','uciążl. środowisk.'],
['co powoduje','powodując','komplikując','co upraszcza','oznaczając','wyrażając','wyznaczając','selekcjonując'],
['też','','w pewnych warunkach','do pewnego stopnia','pod pewnym względem'],
['charakterystykę','zmienność','dojrzałość','dojrzewanie','lateralizację','podatność','latencję','współczynniki powikłań','możliwe objawy','przebieg terapii','wskaźniki','stałość','wizerunek','widok położenia'],
['w czasie','po latach','w wieku'],
['dalsz.','późn.','',''],
['starości, dojrzałości','samodzielności','przeciętnie około 30','kryzysu męskości','kryzysu wieku średniego','barier','późnej dorosłości'],
['.  Występowanie'],
['i rozpowszechnienie',''],
['zaburzenia','schorzenia','syndromu','tej jednostki','objawów','trudności klinicznych','chorób współwystępujących','zespołu organicznego','charakteropatii','patologii'],
['jest','uznaje się','przyjęło się uznawać za','statystycznie'],
['istotne','częste','cywilizacyjne','tolerowane','warte dalszych badań','adaptacyjne','rzekomonerwicowe'],
['.'],
['Okres','czas','tempo','chwiejność'],
['','','','','','kodów','elementów','współdziałania','kofaktorów','asocjacji','kojarzeń','krzyżowania się','kojarzonych'],
['poszczególnych','najwięcej występujących w populacji','przeważających'],
['linii','tendencji','kierunków','schematów'],
['utrzymywania', 'pogłębiania'],
['się objawów','się dysfunkcji','się odstawania od normalności','się niepełnosprawności','afektywnego','emocjonalnego','socjokognitywnego','nerwicowego','mentalizacyjnego','psychospołecznego','wykolejenia','osobowości dyssocjalnej','psychopatii','ASD','zespołu Aspergera','autyzmu wysokofunkcjonującego','splotu czynników i wydarzeń','osoby borderline','zaburzeń osobowości','aberracji społecznych','odchyleń charakteru','epizodu','się wzmożenia','nasilenia','się mody'],
['jest kluczowy','potrzebny jest'],
['przy','w'],
['postawieniu','zakończeniu','rozpoczęciu procesu'],
['rozpoznania','diagnozy','orzekania'],
['aby','by','mając na uwadze','czy','jeżeli','tylko starania i'],
['wczesne','planowe','wdrożone','zastosowane','przewidywane','proponowane','podejmowane','antycypowane','uzależnione','wynikłe','przeprowadzone','stosowane','odpowiednie','należyte','zakończone','zawarte w karcie chorobowej','powikłane','odwleczone','przerwane','odstawione','wstrzymane','komplikowane','z efektem ubocznym'],
['leczenie','terapie','poprawy','metody'],
['- były skuteczne'],
['.','?'],
['  Bibliografia rekomendowana jest','wiedza społeczna o tym problemie'],
['dostępna','mi nieznana','ważna ale brakuje','przez towarzystwo psychospecjalistyczne ujęta'],
['w kraju','nawet za granicą']

]
while 1:
    txt=[[random.sample(x,1)[0] for x in psychologia] for _ in range(1)]
    txt=' '.join(txt[0])
    #txt=txt.decode('iso-8859-1').encode('utf8')
    print(txt)
    raw_input("Enter generacja lub CTRL+C by wyjść --- :")

poniedziałek, 20 lipca 2020

Geometria inwersyjna

Bez zbytniego podziału abstrakcyjnego


Na Wikipedii, więc zatem też w dostępnych opracowaniach (zob. przypis tam), jest trudny język. Dużo niepotrzebnych mobiusów, afinicznych, morfizmów (bo podobnoż hybrydy zmieniają formy ha ha…). Wynika to materializacji matematyki (podległości jej pod materializm techniczny “kul-tur-y”, tur kultów i kultycznych turów).

Każdy wie, czym jest odwrócenie

Wie, czym to “je”.

Bez długiego wykładu!

Od razu widać charakterystyczną zasadę jaka w tym jest. Temat choć da się go rozbudowywać aparatem matematycznym jest niszowy, na encyklopedii tylko w kilku niektórych językach:

Languages

Nie ma tego jak na podstronie Polar coordinate system:
56 more
Drugi z przykładów, cosinusem nie trzeba się przejmować:

Wzór na zwykłe zmienne x,y

przekształcane na odpowiadające im punty po zmianie, oznaczone dużymi literami:
{\displaystyle X={\frac {x}{x^{2}+y^{2}}},\qquad Y={\frac {y}{x^{2}+y^{2}}},}

W drugą stronę też jest łatwo

wzór jest taki sam jedynie tylko oznaczenia zmiennych inne, prosta zmiana wielkości liter tekstu:
{\displaystyle x={\frac {X}{X^{2}+Y^{2}}},\qquad y={\frac {Y}{X^{2}+Y^{2}}}.}
Drobniejszy dodatek: dodajmy stałą R do kwadratu tak jak robią to Niemcy. Mianownik ułamka będzie nadal ten sam, dla wygody.
Wygląd zmiennej z lewej strony nie ma znaczenia. Mógłby być to równie dobrze apostrof (znaczek prim czyli ‘ ) zamiast kreski nad “iksem” i “igrekiem”.
Stałą wypadałoby dać innym kolorem albo podstawić wartość liczbową ale jako że wzór jest dalej prosty to można to zapamiętać – R znaczy radious, czyli w tym przypadku promień niezmiennego okręgu.

I gotowe!

Wzór na przejście od modelu Ziemi jaki mamy do wklęsłej Ziemi mimo że w dwóch wymiarach.
Teraz wypadałoby go tylko dać do programu rysującego aby sprawdzić samemu. Nie uważam by to było takie trudne.
Na githubie wstawiłem pół gotowy programik w wersji źródłowej (nieskompilowanej a na budowanie qmake) pod Linuksa.
Muszę nauczyć się github’a aby wgrać uaktualniony.
https://github.com/px2195/Tradycyjny-Katolik-NC-Concave-Earth

Linki

 1. http://ks-lang.de/werner/Transformation.html
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_curve

poniedziałek, 13 lipca 2020

Modelowane chmury oświetlone słońcem poziomo

Promienie słoneczne poziomo bo dezaktywowane jedno słońce a drugie (nazwane Sun horz) aktywowane do renderingu.
Do zestawienia z poprzednim wpisem plus widok modelu
Widok modelu przed renderingiem, solid:
Widok modelu przed renderingiem, wireframe:

Modelowane chmury oświetlone ukośnie od dołu

Zwykły wbudowany renderer tym razem, użyta wtyczka tworząca mesh-e chmur z niemal dowolnych meshów (obiekt pomocniczy można potem zaznaczyć aby odwrócić proces, oraz w okienku klawisza t przycisk)niedziela, 5 lipca 2020

Skycentrism - translated text of polish film maked by Mariusz Szczytyński

Hello everyone, this short movie is only an introduction to a highly controversial and fascinating idea. Many would mock it or at least think it's unbelieveable enough to be some sort of fiction But the evidence behind it is strong enough and difficult to ignore In the next parts we will thoroughly examine the proofs, each part will be devoted to a specific subject. The idea is called the skycentrism, in opposite to geocentrism or heliocentrism. It literally means that we live inside the earth. Shocked enough ? It's just the beginning (1:10) In the beginning let's see what it's all about. The picture is from russian websites (1:24) We live inside, you see the continents, day, night. The sun rotates around the centre of the earth. The stars are displayed on the firmament of the inner sphere. The centre of the earth contains all the planets and the stars. Why can it all work ? Because the sunrays eliptically bend upwards. The rays are not straight as we all think. (2:36) Here you can see what we all know from school. We have been brought up on globes since we were kids. This is strong enough proof to believe that we live on the globe, it's outer surface. But is it true? Is the evidence strong enough ? We have just been taught like this, that's all. (3:36) There is also another factor that keeps as reasurred that we live on the globe. The scientists' pressure. If they are so wise, they must tell us the truth, there is nothing to discuss about. (4:00) So there is education, pressure from the scientists and of course so called..visual proofs. You see the convexity, right ? Can't you see the Earth is a globe and we live on its surface ? You surely do. So the tough proof is: "You can see the Earth is a globe" (5:00) Another so called proof. The ship that sails away from us and finally disappears behind the horizon. But is it really a proof ? We'll see to it later. (5:36) Same here. So what is in fact the history of the idea of living inside the Earth ? Has it always existed or was it invented just lately ? We'll also look into the Bible. It does tell us about living inside the Earth. Some books, like the Book of Enoch have astronomical parts in them. It's literally called the Astronomical Book. But the proofs are not only in the Book of Enoch, there is also strong evidence in our Bible. All the proofs from the Bible will be examined  in detail later (6:50) Here we have some history. This is the Mayan Calendar We see the two entrances into to middle of the Earth and inside this sphere is the God of Mayans. This and other  pictures will be examined in detail later.
(7:30) The basic question is, has anyone measured earth ? Is it convex or concave ? It was done 116 years ago. We will look into that subject very closely as well. We will  find out how this experiment was performed and what were the results.(8:52) Here is something interesting as well. We'll speak about this picture, the orange layer in the middle of it. As you see there is no curvature but there is an orange layer and colour gradiation. What is it ? Why is it orange and not another colour ? (8:50) In the end here is an approximate model of the earth. We see two holes on the north and south pole. We have the core in the middle which is the source of energy being transported into the sun. The sun as well as the moon rotate around the centre and we live inside. The shell of the earth is 2044 km in thickness. The energy from the centre is transformed into the sun. The sun is not the source of energy at all. The orange line or layer that you saw previously is the Karman line  which is about 100 km above earth. It separates the atmosphere from the biblical sky. The outer surface of the biblical sky is the firmament, where the stars are displayed and that's what the Karman line is in fact.
( 10:40)
All the subjects introduced in this part will  be expanded in the next parts. Thank you.

poniedziałek, 15 czerwca 2020

Walka z neokatolicyzmem

Ewa Lipka na youtube
Z dwoma odbiorcami w sumie telefonowała: najpierw z kobietą potem z mężczyzną.
02:12 tak ale teraz ... nie można wychodzić wie pani nie można tego(...) nie jeździmy aż się skończy
03:19 Komunia to nie jest czasem rozmowa dialog, po prostu
"żywy Bóg w nas" vs "nie w nas"
"nie mam czasu na rozmowę"
06:01 proszę panią, jakby pani chciała tak superdokładnie to proszę wejść(...) już kazania mi się znudziły
06:54 "ale już była Intronizacja z tego co wiem" vs "a była tam, była"
"orędzia Rozalii Celakówny gdzie tam precyzyjnie jest napisane"
07:30 "'Intronizacja' to znaczy 'wyniesienie' to Jezus albo jest Królem albo nie jest Królem. Jak dla mnie to Jezus jest Królem, więc ja nie muszę intronizować e, nie muszę oczekiwać na Intronizację"
07:50 "trzeba złożyć takie  przyrzeczenie Panu Jezusowi że On jest Królem a przede wszystkim my mamy się nawrócić. Stąd wiadomo że Jezus Chrystus jest Królem tylko my mamy się nawrócić"
08:13 "jestem protestantką"
08:31 "czy jeszcze potrzebuje jakiejś ludzkiej intronizacji. Ja pewnej kwestii nie rozumiem" ... "ale ja protestuję przeciwko wszystkiemu(...) ja jestem inna protestantka"
09:00 "jak(...) no to yy protestuje pani przeciw Bogu, no [ciche] yyym. Nasza wiara chrześcijańska polega na wierz... na uwierzeniu"
09:12 "ja nie pr... ja nie protestuję przeciwko Bogu. Ja wierzę w Boga i w Jezusa wierzę ale ja protestuję przeciwko ciemnocie luudzkiej. Yy także ...st"
"wszystko jest (...) na pieniadzach"
"oddaj cesarzowi co jest cesarskie. Więc tak się zastanawiam że ogrom ludzi wierzących chociażby są nieuczciwi w finanjerze"
10:05 "że moje życie to trwa do pewnego momentu na Ziemii i jak yy(...)"
11:03 "uczciwi ludzie nie muszą się bać"
11:37 "no pani chyba żartuje"
11:48 "ja pracowałem w dozorze"
12:10 "dowodzenia ludźmi"
12:18 "nie nie proszę panią. Yy dozór wyższy"
17:07 "ale wy nie nauczacie tak jak Biblia mówi"
17:40 [o ŚJ:] "ja się smieję jeżeli chodzi o"
18:41 "to niech mi pani pokaże takiego człowieka który o któremu nie chodzi o pieniądze"
21:20 "protestanci którzy odrzucają prawa Boże bo to jest odrzucanie"
21:50 "Jezus powiedział żeby nie przysięgać a pierwsza przysięga jest to małżeńska"
22:42 "więc to są moje przemyślenia, że zrozumiałam, że ee tam gdzie nie ma przysięgi nie ma też cudzołóstwa, także proszę pana, cudzołóstwo jest wymyślonepoprzez małżeństwo. Małżeństwo jest to największa zbrodnia przeciw ludzkości"
ale pana numer telefonu jest opublikowany czyli jest pan osobą publiczną, nie jest pan osobą prywatną poniważ pan opublikował swój numer telefonu, więc mam prawo opublikować taką rozmowę. Wstydzi się pan takiej rozmowy" -- "na pewno nie".
23:37 "w ogóle nie chcę z panią już rozmawiać"

czwartek, 14 maja 2020

Fundacje propagujące rozbicie osobowości.

@PRZEMOCNIe Fundacja O naiwności (=> dziecinnej niedojrzałości) aspergerskiej by się przydał. Oficjalne badania statystyczne na to że ludzie kłamią dziesiątki razy dziennie (a teraz to już setki, dostrzegalna dysproporcja badawcza). A Fundacja tak samo nie widzi (tzw. ślepota umysłu) oszustw otoczenia, narcyzów funkcjonalnie publicznych zarobkowo, w tym NASA, GMO i pomija w infrastrukturze ogólną tendencję psychologiczną systemów społecznych do masochizmu i cierpienia. Diagnoza: ambiwalencja stanów osiowych z historii, rokowanie nieswoiste. Warstwy psychiczne rozdzielone nie posiadają udowadnialnego łącznika, obserwacja przebiegu choroby ostrej z zespołem powikłania przewlekłego. Terapia: w kierunku socjoterapii apostolskiej, psychoterapia metodą Szczytyńskiego oraz instytutu Monroe.

piątek, 1 maja 2020

Oświetlenie chmur w Niebocentryzmie

Na zdjęciu jest szaro-różowe poziomawe specyficzne oświetlenie chmury przy zachodzie słońca - pią, 1 maj 2020:
W Niebocentryzmie (=wklęsłej Ziemi) światło ugina się podświetlając chmury od dołu po pewnym łuku. Zobacz opisaną transformację niebocentryczną przestrzeni (w widoku 2D).

sobota, 21 marca 2020

XV definicji Ducha Świętego

XV definicji Ducha Świętego

   1. Osoba złożona z Dwóch Osób
   2. Przenikanie Ojca z Synem
   3. Osoba Która Jest Rzeczą równocześnie
   4. Wzrost (zmiana na dobre)
   5. Wiatr, hebrajski Ruach - Ruch
   6. Funktor, Operator, znak Mnożenia Miłości
   7. Bóg-Matka (amightywind.com, biblijne Przypowieści Salomona Proverbs, księga Mądrości) Immayah
   8. Matka Mądrość, Matka Mądrości
   9. Obecność Boża
   10. Świątynia, Mieszkanie Boże
   11. Chwała Boża (Shikainyah, Szechina, Szekina)
   12. Spojenie Nieba
   13. Rzeka wypływająca z tronu YHWH i Baranka Yahushua
   14. Tchnienie Boga (jako Oddech)
   15. Boża Gołębica

Literatura źródłowa i pomocnicza

1. Amightywind.com
2. Ks. Piotr Natanek, Kontemplacja Ducha Świętego
3. Polski papież Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem [Pan i Ożywiciel]
4. Apokalipsa św Jana apostoła (Ap)

To samo na filmach z youtube:

piątek, 6 marca 2020

https://proteologia.com/2009/02/27/czym-rozni-sie-kosciol-protestancki-od-katolickiego#comment-590

Za bardzo trudne & logiczne to przeczytajcie wiele razy.
Duch Święty przychodzi kiedy chce. Nie musi być to zesłanie DŚ przezbiskupie. Np.
można czytać dużo objawień prywatnych i się Ducha Bożego po prostu nauczyć. On Jest Bogiem-Matką. Do Matki nie idziesz za pomocą pośredników. Tylko jeśli nie ufasz matce (przykład z relacji zwykłych ludzkich) to twoim pośrednikiem miedzy matką a tobą staje się zwłaszcza np. psycholog albo dziennikarz. W kościele zatem sam kościół podobnie jest pośrednikiem i biskupi i papież i kapłani.
Ale w Nowym Jeruzalem zgodnie z Apokalipsą świętego Jana tak nie będzie. Nie będzie na widoku żadnej świątyni bo Bóg będzie świątynią.
A co do Biblii Tysiąclecia to ma ona wiele błędów ale kościół KK widocznie tego chce bo jest Wielką Nierządnicą z Ap Jana.
Inaczej kim by była ta wielka nierządnica? Mimo tego że mamy Wielką Nierządnicę świat (NWO itp.) oraz WN kościelną. Jednak jest spójne.
Gdyż to normalne że Pismo interpretuje się nie jednym symbolem znaczeniowym ale werset w Nim może mieć dwa symboliczne znaczenia, trzy…

sobota, 29 lutego 2020

Odpowiedź piszącego na zamieszanie obecne w telewizji wRealu24

Nie mylcie rozumu z pedagogiką.
Kodeksy katolików również są pewnym racjonalizmem.

Księży polskich, zwł. episkopatu też się proszę przyczepcie że grzeszą przeciw Duchowi Świętemu.

Człowiek nie tylko posiada wiedzę ale także co najważniejsze intuicję.

Nie popieram Einsteina.
Kopernik się mylił jeszcze bardziej bo można sfotografować nad jeziorem że ziemia jest wklęsła, nie jest ani trochę dla mądrych ludzi naukowy. Do społecznego sprawdzenia. Zapoznajcie się.

Zamiast kwantechizmu poczytać trzeba o Niebocentryzmie (po polsku). Na youtubie.

Prawda to Duch Święty. Tylko tacy Piłaci jak panowie tego nie wiedzą.

W jaki sposób niby Konfederacja jest podzielona na różne niespójne programy/bezprogramy? Idąc za tokiem myslenia w video to trzeba by uznać że święty apostoł Jan był podzielony względem świetej duchowości apostoła Pawła. A święty Piotr według ducha wywodów wRealu24 był obcy, odmienny, niepasujący, nieskładny względem

Wypatrujecie bardziej zła niż Królowania Chrystusa.
Prześwietlenie Sumień z Maryjnych objawień Garabandal się zbliża.

Kultura europejska bez Zesłania Ducha Świętego? Czego wy chcecie? To wytłumaczcie trudno-bierzmowanym jak się dłużej nie uzwierzęcać w rodzinach (seks), polityce (łapanki na tzw. marszach niepodległości.

Co to znaczy skomplikowane? A Duch Pański też jest dla was, niby katolików, skomplikowany?
Po co tak filozofować bez przygotowania duchowego? Taka metodologia nie pomoże lecz duchowość.
Gdzie Jest Duch Pański, tam wolność od niego płynąca i już.

'Nauka krytyczna' - czyli ma się wierzyć bezkrytycznie w dobro polskiego społeczeństwa niby? W dobro katolików którzy nadal przemoc alkoholową stosują wobec żony? W dobro ochrzczonych chuliganów i piwomanów? Gdy ludzie kłamią wg psychologii kilkaset razy na dzień?

Jaki kult nauki jak Korwin-Mikke posiada widoczy Owoc Ducha Pokoju. "Król jest nagi".

A życie społeczne uduchowionych nie koncentruje się wokół przedłużania grzesznego status qou. Fides et ratio.

Pozamerytoryczne życie jest niegodne chrześcijanina po Janie Pawle II. Słowa ludzkie to ma być logos - logika.

Czynnik moralny jest warunkowany Duchem a nie w gruncie rzeczy przede wszystkim decyje. To Szechina ma być wyższym Czynnikiem a nie pozabiblijna kultura.

Nauka <najnowsza> mówi że Bóg Jest w środku Ziemii. Kanał państwa Szczytyńskich. I co powiecie? Korwin raz pisał o Niebocentryzmie.

Przecież chyba platforma obywatelska to ateiści.

Metafizyka to ma być mistyka a nie Zabobony humanistów, także katolickich (neokatolickich). Czemu istnieje w Apokalipsie Jana wielka nierządnica.

Wiedzę pewną daje dobra nauka a niepewną zła nauka...

Nieprawda z tą skrajnością bo logika nie wyklucza Boga. Teoria względności jest niczym razem z kwantów w porównaniu do modelu Mariusza Szczytyńskiego i Krzysztofa Michałowskiego.

Jaka materia? Tylko materią zajmują się materialiści.

Co jest metafizyką a co nie jest?

Nie chcecie intronizować Pana Jezusa wg Rozalii Celakówny, spece od fałszywego miłosierdzia to musi być ucisk, nawet krwawy.

Wiara opiera się na niezweryfikowanym misterium.

Rozdzierajcie szaty:
Trójca Święta to Duch Święty złożony z Dwóch Pozostałych Osób.

Biblia tysiąca błędów (źródło wikipedia)

Także https://vimeo.com/394620978Ciąg dalszy naiwniactwa katolickiego, owieczki prowadzone na swoją wersję Golgoty.

piątek, 28 lutego 2020

O fundacji “charytatywnej” Przemoc-Ni/e (naukowo)

Człowiek bez ASD kłamie kilkaset razy na dzień wg psychologii i do obiektywizmu nierzadko potrzeba naukowca, profesora. Po to są znawcy lepiej zapisani w historii badań nad ZA, DDA od was.
Kłamiecie.
Cwaniaki.
Po co robicie to wideo jak każdy ma to co jest w temacie.
I w samotności też stracić można kontakt z rzeczywistością. Np. ignoranccy szamani.
A do doświadczonych buszmenów też się pewnie przypieprzycie że są coś troszku nie tego, że nie korzystają z życia, z piramidy potrzeb.
To są <ale, srale> - zawsze wypatrujecie <prawie> tylko deficytów a nie krystalizowanego zdrowia mentalnego.
To proces ale pojęcia od duchowości nie macie.
Psychologia to k**** duchowości, nic więcej.
Zwykły człowiek który się wywyższa swoimi bajkami jak państwo z fundacji to nie przyjaciel ale mąciciel.
Poza tym dyskryminujecie jakieś 10 % ludzi ze względu na religię => w takiej "filozofii" to katolicy z grup charyzmatycznych to narcyzi?
Co innego głosić prawdę a co innego się wyższać.
Prawda leży pośrodku Ziemi ale nawet cyfrówki nie wzięliście bo się boicie chyba o własne kosmonautyczne ego.
Narcyzm demoniczny a projektowanie własnego ateizmu na wierzących spełnia normalnie przyjętą chrześcijańską definicję prześladowania.
Do złego zatem kusicie psychopaci od neurolingwistycznego programowania.
Upominam psychologię i poppsychologię zgodnie z prawem wyrażania własnych poglądów cywilnie.

środa, 19 lutego 2020

Apokalipsa „Iskra” p. Leszka ⇒ i co oznacza słowo teraz w CPCo znaczy pozornie proste - a jak komplikujące słowo "teraz" określające czas wyzwolenia Polski (i to jeszcze nie wiadomo czy kompletnego i wieloaspektowego wyzwolenia).Wyzwolenie pełne to musiałoby być gdyby Polacy byli jak aniołowie egzystencjalistycznie.

Zatem i duchowo i infrastruktualnie i cieleśnie (w tym bilokacje i zdrowie).

A Cyprian Polak by chciał realizować swój popęd seksualny 'musi mieć wiele dzieci' i pić piwo.

- myśląc że jest drugim Norwidem? A czy pisarz Norwid uzyskał jakieś korzyści z tego co napisał? Korzyści w postaci wyzwolenia Polski nieprzewlekłego?

Strategia ewangelizacji katolickiej w kraju.Widać że wyzwolenie Polski dopiero zajdzie po finalizującej pokucie narodowej, chyba po wojnie.Intronizacja Yahoshua ha Mashiyah nie dokończy procesu nawrócenia Polaków mimo że rozpocznie, rozsławi czy przyspieszy jakoś.

Rozsławić nie znaczy uwielbić.

Sława to niekoniecznie pełna chwała.

poniedziałek, 17 lutego 2020

Systemowa Intronizacja niełatwa -- naiwność ledwo (sic...) bierzmowanych...
 Naiwność ledwo (sic...) bierzmowanych katolików nie zna granic

Ledwo w znaczeniu trudności wewnętrznych a nie zewnętrznych
(formalnych, urzędowych, pieniężnych)


Wierzą bardziej w ludzi niż w Ducha Świętego

Nie tolerują „nieznajomych” przecież, prostaki


Ducha bez rytmicznej muzyki nie chcą


Ani ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W CISZY -
bezcześciciele-- owieczki


Prosty a prostak

Prosty może być naukowiec (ale n i e „jeszcze prostszy”
:-) - co mnie obchodzi jeśli Einstein był ateistą)


Yahoshua był prosty mimo że było w Piśmie że wygonił siłą
fizyczną ludzi w obrębie świątynnym.


Prostak to gbur, niekulturalny, niemiłosierny, mściwy, chamski,
wulgarny, nieopanowany, świnia, bez wyczucia komunikacyjnego –
agresją (nie czepiajcie się drobnych stylów pozornej ironii
tekstu).


Oglądałem ten widok w pewnej kałuży wg nich
Maryjny

- dla światłego człowieka nic nie może przypomnieć on
katolickiego. Takie sytuacje są codziennością w świecie katolików
nie posiadających duchowości apostolskiej.


W ich objawieniach pisało że Polska jest pod
niewolą

A oni twierdzą dziecięco że szybko intronizują
politycznie Yahoshua ha
Mashiyah .


Do polityki to trzeba mieć
głowę w Chmurze, Bożej (mówię szanowni wypatrywacze złego –
poważnie).


Różnica między wypatrywaniem, chceniem a
przewidywaniem

Wypatrywanie jest szukaniem (w umyśle & woli &
uczuciach)


Chcenie jest szukaniem ale takim z realizacją


Przewidywanie jest stanem umysłu (=analizy, wnioskowania,
wyobraźni, myślenia, pamięci) bardziej niż woli


Teraz twierdzą nawet że przy Giewoncie polskim
jest znak ręki Bożej

Z tego co mi śmiem wiedzieć byli w epoce Starego
Testamentu tzw. giganci – synowie diabłów z kobietami – i to
mogą być ich kolejne podobizny skalne historyczne.


Polacy swój własny język mają

A nie tyle zatem język Nieba


W/w zatem oznacza myślenie uporządkowanej
rozumem intuicji a nie tyle podkreślenie retoryczno-emocjonane

Po co ozdobniki jak rozum ale oświecony wiarą wystarczy


Polak typowy lubi retorykę zamiast logikę, lubi się wykłócać,
przegadywać i przygadywać


Polak do bitki i wypitki

Objawienia katolickie nic nie mówią nadal o tym jakoby spadła
ilość spożywanego przez narodowych Polaków etanolu


albo ilość przemocy domowej

Na tle ateistycznym oraz także na tle religijnym


Przeciwnie...

Każą garstce (niewielkiej ilości) zachowywać Dekalog


Ponieważ go n i e zachowują


Intronizacja jeśli, gdy, kiedy

Czyli wszystko warunkowe, nieabsolutne, niepewne
ilościowo-subterytorialnie w Polsce krajowej (pomijam polonię –
rozproszonych „uciekinierów”)


Intronizacja nie warunkuje tajemniczej
chwalebności grupy Polaków

Lecz od


-strony zewnętrznej jest jedynie aktem
polityczno-religijnym


-strony wewnętrznej jest jedynie stanem serca, duszy i
Ducha Świętości


Czyli strony wewnętrznej i zewnętrznej
Intronizacji nie da się ot tak połączyć

Chyba po Paruzji za 25 lat z La Salette (p o tzw.
tysiącletnim królestwie z księgi Ap św Jana)


Jest podział na Intronizację wg ciała i wg
Ducha

Taki rozdział jak w listach św Pawła


Objawienia Nazywaj Mnie Królową Polski
Wniebowziętą

-Bo niektórzy
Polacy ( w tym ja piszący niniejszego wideobloga ) już
intronizowali Mesjasza Zbawiciela.


To nie znaczy że politycy szybko tak postąpią w rządzie czy
samorządach.


Poza tym Shikainyah Jest Królową Nieba…


Zapraszam na bloga do (mądrej) dyskusji nie
chcąc żadnych pieniędzy

Bóg zapłaci jak apostołom (darmo dostaliście, darmo
dawajcie…).


Teraz Wielki Ucisk => JAHWEH
może pomnażać pożywienie itp.


http://px02195.blogspot.com/


Nie jestem Starozakonnym, Ukraińcem, Rosjaninem
ani Niemcem ani Amerykaninem ani sprzymierzeńcem EU/ONZ

Trzeba zmądrzeć a nie szukać na różne sposoby militariów i
n i e oczekiwać
w tym też wojny
hybrydowej


Nie-oczekiwać nie implikuje nie
widzieć

Dzieci
młodsze tak robią gdy zasłaniają oczy myśląc że wtedy
zdarzenia niekorzystnego już nie ma (naiwność, myślenie magiczne,
niedojrzałość, marzycielstwo, naiwność,
głupota, fałsz myślenia).


Oczywiście Bóg wysłuchuje Matkę Bożą

Ale nie od razu (jak sami katolicy wiecie przecież z
doświadczeń i przeżyć dotyczących modlitw – przy retrospekcji
– wglądzie w swoją historię „życia”).


Wielki ucisk jest waszym życiem

A jesteście tak naiwni, ślepi by go ciągle oglądać (także w
telewizji <=> obrazie Bestii z Apokalipsy janowej)


Cwaniaki – ohyda spustoszenia była już dłużej
niż trzy i pół roku

W pewnych krajach (nie Polsce) zmodyfikowano dość dawno już
słowa Konsekracji, źródło sobie znajdźcie aby się nie
rozleniwić


Nie bądźmy arbitralnymi czytaczami Biblii ale mądrymi w Duchu
Słowa Bożego.


W Polsce to mamy księży którzy nie wiadomo czy
w ogóle mają intencję Konsekracyi

Jak nie zechce bo jest ateistą, masonem etc. (księdzem złej
woli ogólnie)i to Przeistoczenie nie zachodzi, słowa formuły/formy
same nie wystarczą gdy brakuje Ducha Świętości gdyż wtedy to są
puste litery tylko bez dobrej mocy sprawczej (jak u faryzeuszy).


U ks. Natanka było powiedziane przez prorokinię
A. J.

Że odbudowa kościoła
potrwa całe lata
(więc
nie zrobią pięknej Intronizacji w kep).


Że
trzeba utworzyć
Kościół widzialny od nowa zamiast (próbować) go „naprawiać”
(przekonywać próbując
ewangelizować).


Polska to nie była wyjątkiem,
nie została
wyszczególnina


Owieczki kościelne k
a t o l i c k i e – wg
tych objawień to


-wtórni poganie


-najwięksi ignoranci ze
wszystkich religii świata


-niecierpliwi, nieczyści
płciowo, walczący wewnętrznie we
własnej duszy przeciw sobie


-traktujący
Ducha Bożego jak niezrozumiałego, niepojętego, nieoczywistego


-faryzeusze
współcześni są tysiąckroć gorsi od
tych 2 tysiąclecia temu [zatem owieczki niby nie przejęły wiele od
nich złego na liturgii?]


Choćby było konklawe w Licheniu

To Polak w zagrodzie „równy” wojewodzie.


Trochę powiązane jest z tym to że JP II integrował się
religijnie z islamitami, co nie podobało się naszemu Abba
Niebieskiemu.


Muszą przyjść Arabowie/Ukraińcy/Żydzi i to wyregulować.

wtorek, 11 lutego 2020

Społeczne nierównomierne sprzężenie Jezusa

Społeczne nierównomierne sprzężenie Jezusa

Dla prostoty analizy ujęcie Ukrzyżowania + tło wcześniejsze

Yahushua zmarł z psychogennego traumatyczno-urazowego czynnika natury społeczno-moralnej egzogennej.

Co było prędzej w życiu Zbawiciela:
-negowanie przez władców religijnych i "duchowych"
-negowanie przez nienajbliższą rodzinę
-dyskredytowanie (traktowanie jak kosmitę) przez uczniów
-bieda (tylko materialna) Maryi i Józefa

To samo musi przejść chrześcijanin - ściśle : tylko Duch może wyrwać ale wtedy pozostaje złożona kwestia alokacji przyrody (odległości od Niebocentryzmu krótko).
Henoch to jakby (nadal się oczyszcza w Edenie w Afryce) obszedł.

Poszukajcie sobie źródeł, nie mam tyle niegodności żeby się wysilać chyba że Duch pokaże że warto.

czwartek, 30 stycznia 2020

sobota, 11 stycznia 2020

Klasyfikacja pychy (narcyzmu); werbalna wojna podjazdowa jako opis ZA-„n...Jak walczy się z prawdą poprzez "ureligijnienie" osób uduchowionych i odduchowienie religii, polityki, relacji każdego szczebla i kraju Polskiego jako całość. Choć podobnie jest z grubsza na świecie też. Ale akurat Polak ma kompleksy wojenne dlatego tutaj tak z tym jest sprawa złożona.Złożona nie znaczy wprost trudna. Bóg YAHWEH daje wyjście w sytuacjach pod firmamentem (linią Karmana) ale trzeba rutynowo się stosować do tych metod. Rutynowo nie znaczy rytualnie.

poniedziałek, 2 grudnia 2019

Kompresja kwantów czasu apokalipsy a Biblia i obj. k-ckie

Kompresja kwantów czasu bloku 3.5 roku (chyba będzie)

Jest rekwantyzacją a nie subtrakcją (substraction) czasu

Kwant czasu - np. dzień, miesiąc, rok.

Miesiąc - księżyc
Dzień - słońce
rok - spirala słońca

Czasy zostaną skrócone z Mateusza oznacza nieomal całkowicie pewnie że to będzie ściśnięte a *nie* ucięte czyli że porządek zdarzeń nie zostanie przerwany a przyspieszony bez rozfragmentowania ale z zachowaniem pełnej ciągłości. Dziesiątkowanie (bo to przerzedzenie) ludzi jest zachowane i spójne z powyższym.


Szkoda słoneczka że będzie jakby pijane ale Bóg może nam stworzyć drugi kosmos i tylko wtedy będziemy mieć nową ziemię przed III DC a pełną chwałę przed paruzją.

Kosmiczne Serce Elohim Johoszua z objawień x. Don Ottavio Michelini -- chyba jedyna chwalebna tam rzecz, mówię dla właściwej metodologii czytania a nie by Chwałę przyćmić.

niedziela, 1 grudnia 2019

Zło ma swoje prawa

Dlaczego człowiek ma na tym świece większe prawa do zła niż szatan? Demona się przegoni pojedynczym aktem modlitwy a człowieka to trzeba tolerować. Demonistów, antychrystów tolerować gdy zanieczyszczają strukturę moralną i fizyczną ziemi, tej ziemi, gorszą uczucia religijne nas maluczkich niemal bezkarnie.

Są demoniści formalni i materialni bym powiedział. Myśle że formalnego łatwiej przegonić. Ale Bóg będzie ukrzyżowany aż do Paruzji, ta ziemia niby wprost Pańska zawiera konglomerat zła jakby sok, esencję. Geograficznie lasy otaczają miasta czy miasta lasy? W Polsce lasy chyba miasta (wsie itp.) otaczają. Co jest pośrodku? Nie prawda ale zło. Dobro jak na razie tylko fragmentaryczne. Mimo tzw. wniosłego przeznaczenia Polski.

Pewien stopień perfekcjonizmu jest potrzebny gdyż mamy prawo do pochwycenia. A perfekcjonizm zwraca naszą uwagę na pochwycenie które jest w praktyce największym dobrem z możliwych na tej ziemii przed paruzją.

sobota, 23 listopada 2019

Zmartwychwstanie przed Paruzją

Zmartwychwstanie przed Paruzją uważam że będzie tylko fizyczno-symboliczne (już tłumaczę) a nie egzystencjalistyczne pod firmamentem.

Przekształcone ciało nie jest po to by pławić się w luksusie roślinek i zwierzątek. Biologizm będzie na tyle aby było czysto (bez ubikacji), nie będzie trzeba oddychać. Naturalizm tylko na tyle aby poznać więcej Chwały, pośrednio ze stworzenia wielkość Stwórcy. Rodzinność, "przyjaźń" nie wierzę że będzie polegać na uczuciach w przypadku aspergerów. Kosmos (co równa się (!) wklęsła Ziemia) taki sam, z tym że Pałac pewnie na wierzchu bo nowy Syjon (nie wiem co to znaczy dokładnie Syjon) nie potrzebuje światła słońca.

Kosmos jest już właściwy i po co ma być lepszy za w/w wyjątkiem?
Drzewa Edenu-tzw. łączniki potrzebne by były do ucieczki z Dolnego Odnowionego Jeruzalem do Górnego Jeruzalem. Albo choć znajomość polaryzacji sił eteru w Duchu Św.

niedziela, 17 listopada 2019

Religia i Intronizacja od umarłych czy żywych

Węzłowato:
1.
Grób - tyczy umarłych
Abba - żywych
2.
to z faryzeizmu.

Rozwinięcie:
Ad 1. Grób Rozalii Celakówny będziecie odwiedzać ? jak Bóg nie jest Bogiem umarłych ale żywych. W sensie kategorialnym a nie tylko symboliczno-duchowym. Jeśli robimy kategorie duchowe to róbmy je ostre, ścisłe.
Ad 2. Tradycje wasze stawiacie ponad Ducha Bożego. Naginacie Syna Bożego do waszych parametrów (ks. Natanek mówił o tzw. ustabilizowaniu Pana Boga).

sobota, 16 listopada 2019

On ma aspergera/mistycyzm! Dziwny jest, nie z tego kościoła/rynku pracy

Pararelne zagadnienia zespołu Aspergera w kościele i w pracy.

W ogłoszeniach bieżących z dnia 15.11.2019
widać jak ks. Natanek interesuje się i zna się na systemach którzy zwykli ludzie, katolicy nie opanowują, nie ogarniają.

Kiedyś mówił że jego grupka jest już reliktem. "Natankowcy" są niedostosowani do społeczeństwa bo nie pasują ze swoją duchowością do Polski, która tylko jakoś intronizuje Jahoszua już prawie dwa razy i nie może skończyć pełną Chwałą. Czyściec intronizacyjny na tej Ziemi. Amigtywind.com używa prostszego "modelu" ale dłuższe wyjaśnianie wykracza poza ramy tego wpisu (tzw. notki, blog entry).

Jest zmęczony co słychać po głosie, zapracowany aż do braku zdrowia. Nie może ukończyć, spauzować raz rozpoczętej czynności - brakuje mu elastyczności organizacyjnej. Niespotykanie, rutynowo próbuje utrzymać swoich ludzi (owieczki-pracowników) w ryzach. A ciągle mu się od odpowiedzialności wymykają. Nie mogą np. poprawnie przetransportować na Pustelni ważnych obiektów.

Ale nie chodzi mi o żmijowy, sensacyjny język tylko chcę udowodnić dlaczego chyba a prawie na pewno nie pojedzie na Intronizację teraz. Inaczej mówiąc, ten racjonalizm nie jest użyty przez mnie na złe oskarżenie ale na pochwałę i usprawiedliwienie ks. Natanka. Bo jest nie z tego świata. Raz mówił nie tak dawno pewną wstawkę, że po prostu odchodzi od czasu (z powodu Niebios). Jeśli będę mógł to mogę to poszukać.

ZA - AS - HFA - ASD - spektum autyzmu
Podstawowym przejawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji pomiędzy ludźmi.

Zespół aspergera ma sprzeczne opisy, sprzeczne w elementach i w "przesłaniach" (propagandzie), np.

A.
 https://portal.abczdrowie.pl/zespol-aspergera
* poprawna komunikacja dzieci dotkniętych Aspergerem z innymi ludźmi
*http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105806,11244276,Swiat_osob_z_Zespolem_Aspergera.html
(niby ujma w sferach: rówieśnicy, praca zawodowa)
B.
* ZA rozległe zaburzenia rozwoju
www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/1,80256,14092123,Zespol_Aspergera___co_powinien_wiedziec_rodzic_.html
* bardzo inteligentne ale brakuje im zdolności interpersonalnych i społecznych
https://zdrowie.tvn.pl/a/asperger-objawy-zaburzenia-ze-spectrum-autyzmu-przyczyny-leczenie
C.
www.zespolaspergera.com
* zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu (że to niby wada)
* udmienny styl poznawczy (czyli że to nie wada)

To jest wygodne po duszotypowi się w ten sposób dowartościowują: oni - przebiegli, obyci, światowi, stado wron (krakać jak i one), a on(a) - kosmita, odmieniec, chory, niepełnosprawny, nieakceptowalnie inny, outsider, zaburzony, coś nie tego, nie wyspał się, nie czuje się dobrze, w tej pracy, trudny, niewychowany, arogancki - nie zwraca się uwagi nauczycielce że czegoś ona nie wie, nie robi się nigdzie wypracowania na taki naukowy temat ; łamiący reguły społeczne, problematyczny, jakiś dziwny, niepojęty, dziki, klapsa nie miał, dawno nie był sprany, mąż z nim porozmawia, coś chamski, nie mogę panować nad sytuacją, wierci się, on lubi tylko budyń, a sera nie zje ; czyniący gafę za gafą, nie wtapiający się w kulturę, nie umie się odnaleźć; jak on sobie poradzi gdy dojrzeje, ma mieć rentę bo boję się o jego przyszłość, pasjonat jakiegoś tam komputera czy nauki - gdzie w Polsce on znajdzie pieniądze? To w Ameryce ale mój mąż nie ma pieniędzy na wyjazd.
Koleś, ty jesteś jakiś inny, skąd się urwałeś? Ty/E/Te, coś ty taki poważny? Profesor. ; Nie ma z nimi wspólnego języka. Nie rozumiem ; To czemu pan do naszego zakładu dostał się skoro pan nie ma umiejętności miękkich, zespołowych? Nasz HR postawił panu ocenę negatywną.

I ze skały może woda wytrysnąć (Biblia - Exodus?).

Nasz Jahoszua był twardy, nie układny. Miał więc oczywiście syndrom ZA. I miał utrzymanie! Miriam się o Niego martwiła ale musiała mieć miecz w sercu jako Bogurodzica. Tyle że za pozostałe kobiety umarł Zbawiciel wprost więc one nie muszą umierać boleścią psychiki. Odkupił to i posłał Ducha Pocieszyciela Chwały. Tylko większy problem by Go przyjąć trwale, z honorami.

Ale to jest wzór dla neurotypowych matek i tatek (jednego mamy Ojca w Niebia) dziecka podejrzanego o (inteligentny) autyzm albo "już" zdiagnozowanego.

Wystarczyłoby im wziąć w reszcie rzetelnie Biblię czytać. A nie pędzić pomiędzy specjalistami - strata czasu, pieniędzy i honoru.

Ma być Bóg honor ojczyzna -  a nie psycholog dostosowanie i wyciułany byt.

czwartek, 14 listopada 2019

Podstawowy problem - nierówne sprzężenieUwaga. Problem jest dosyć nietypowy, proszę o cierpliwości trochę przy czytaniu, rozważaniu. Mam argumenty, nie ma sensu się pienić (być jak pieniacz mam na myśli) przy czytaniu tego.

Spis treści

1. Główny problem: Nierównomierne sprzężenie św Pawła
-- sprzężenie nierówne dosłowności z metaforą
-- sprzężenie nierówne "aspów" z typowymi osobami, w religii jako tutaj życia codziennego [ziemskiego] (+nomenklatura do ZA)
2. Dlaczego x. Piotr Natanek ma zespół Aspergera
3. Nierównomierne sprzężenie x. Natanka a moje
4. Definicja zespołu Aspergera psychologiczna vs moja-analityczna i pasujące wersety z Pisma Świętego
5. Dlaczego asperger się męczy (wytęża dokładnie) ze społeczeństwem i Biblią a zwłaszcza objawieniami prywatnymi

1. w liście św. Pawła pisze, aby nie sprzęgać się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Pojęcie jest pewnie wzięte z jarzma zwierząt gospodarskich. Uzasadnieniem jest inny werset że co wspólnego ma dziedzina królestwa ciemności z Królestwem Światłości, wierzący z niewierzącym.
-- podobny problem to branie metafor przez osobę która jest nauczona przede wszystkim słownikowych/encyklopedycznych słów, dosłownych zatem. Może nie zrozumieć semantyki w grupie - zwrotów, powiedzeń, niedomówień, braku określeń precyzujących ilość (kwantyfikatorów każdy, niektóry) objętą orzeczeniem (predykatem), nieścisłości znaczeń np. praktycznej różnicy między użyciem słowa całkiem a całkowicie - nie wie co ma zrobić jeśli ktoś mu powie "całkiem" a oczekiwał że odpowie mu w znaczeniu którymś z 2: albo "wcale" albo "całkowicie".
-- asperger jest prosty, (- z tego względu właśnie wynika że jest dosłowny), a prosty człowiek jest uczciwy, także zainteresowania uczciwie-pracowicie pogłębia. Skoro pracowicie to ma duży zasób wiedzy (+doświadczenia) i zatem nie pasuje społecznie, kulturowo i duchowo do "standardowo" miernego środowiska. Miernego duchowo, religijnie, moralnie, emocjonalnie (np. radość i cierpiętnictwo [sic!!] społeczeństwo uczyniło bożkami). Inteligencja jest tu zależna także od uczciwości a bardziej od pokory. Człowiek który ma istotnie rozległą wiedzę staje się pokorny. Wiedzę także z własnych obserwacji i intuicji (bardziej daru rady Ducha Świętego). Człowiek z częściową wiedzą staje się nadęty, nie widzi relacji "paradoksalnych" - jak należy wiedzieć się nie nauczył. Człowiek co nic nie wie - np. naiwny (chociaż ZA są raczej naiwni ale wiara chrześcijańska to temperuje bo przebiegli jak żmije są zobowiązani być); kulturowo butny ale proste-przykre sytuacje go temperują.
Religia i duchowość jest życiem codziennym "aspów" bo do "objawów" zalicza się schematyzm i nieakceptowanie zmian, zatem nowości. Duchowość dostrzega szczegóły - uduchowiony człowiek nie będzie ot tak tolerować niedoskonałości. Zwykły (raczej poganin) człowiek [typowy] toleruje mnóstwo złych szczegółów bo jego praca etatowa/macierzyństwo/seksoholizm/popularniejsze hobby tego wymaga. Np. toleruje że go dziewczyna trochę za coś nie lubi (byle nie za bardzo), toleruje swoje przepracowanie, chemię w jedzeniu, kości i chrząstki w jedzeniu, smog, hałas, pogańskie firmy i reklamy, trudny dojazd, głupiego szefa, faryzeizm w kościele. Tolerować to dla niego znaczy poddać się czemuś jako oczywiste, nieuniknione, pierdołowate, ogólnie przyjęte, (do)dające w jego mniemaniu Krzyża (cierpiętnictwo). Dlatego katolicyzm źle pojęty jest tak popularny w Polsce.
Prawdziwa tolerancja złego to jest przebaczanie (rozszerzam to pojęcie na obiekty także) ale równocześnie walka na ile trzeba ze złym, unikanie go i wychodzenie ze sprzężenia z tym co złe po wykryciu, rozeznaniu że takie jest.
Nierównomierne sprzężenie to np. że asperger nie może pracować z "neuro"typowymi (jak ma własną godność). To jedynie "neuro"typowi wymyślili że rzekomo każda praca nie hańbi. To po co Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli babilońskiej w księdze Exodus? I ZA DARMO dał przepiórki, wodę a odzienie im się nie zużyło. Bez ich tzw. zasługi (to jest pojęcie typowo neurotypowe) ich wyzwolił od Faraona, króla.

Nomenklatura
- "neuro"typowy - nie-asperger, popularne określenie, nieprawidłowe
- duszotypowy - używane aby podkreślić że nie neurony są problemem u aspergera ale odmienna dusza

2. Asperger znajduje się w spektrum tzw. autyzmu. Granice nie są zatem ostre. 'ZA' to zasadniczo sama zaleta!!!! Ale w praktyce daje trwały dysonans poznawczy względem objawień i jest męczący mieszkając w mieście (na wsi może też trochę by był).
Podobne cechy u ks. Natanka:
a) ucieka czasem od ludzi, jak mówił na kilka dni (własne rekolekcje)
b) nie rozumie komunikacyjnie bardzo ważnej intencji Niebios z objawień MM od Ap (ma własną wizję - perspektywę na Intronizację, nie porozumiał się - zaszło nieporozumienie) mimo autorytetu Bożej Matki ziemskiej Jahoszua (Jezusa) (ktoś na blogu C. P. nadmienił że to szkoda dla Intronizacji)
c) ma wąskie, specjalistyczne zainteresowania i jest właśnie naukowcem historyczno-kościelnym, odbiegające od ogólnie przyjętych w swoim  środowisku
d) ma wrażliwy zmysł słuchu, muzyczny (specyficzna wrażliwość sensoryczna)
e) jest wielkim cholerykiem (sposób mówienia, tembr, styl treści wypowiedzi, czerwona twarz pewnie z napięcia i gniewu emocjonalnego, "głowa leci równo", raz siekierką przegonił kogoś jak mówił). W aspergerze agresja może wystąpić (nie musi).
f) brak dostosowania społecznego na jego Pustelni Niepokalanów - jego do wiernych, nie do końca go tolerują wg jego przemówień
g) nawet Niebiosa zwróciły mu uwagę delikatnie że lepiej żeby coś "chlapnął" niż pominął w Słowie Bożym Orędzi które redaguje, głosi i kontroluje
h) ma dostrzegalny sztywny sposób myślenia (np. było że kiedyś myślał tak: był mistyk- i wystygł; zawzięcie był przy ruchu oazowym itp. - sam mówił że byłby drugim Lutrem)
i) lubi rytuały (liczne pielgrzymki, Msza, praca)
j) mówi po wiejsku (czy góralsku) do ludu także miejskiego ("wady" języka w komunikacji społecznej)
h) instytucjonalnie usunęli go z grupy społeczno-zawodowej (zawieszenie, suspensa od kard. Dziwisz-a)
l) koncentruje się na szczegółach systemów, zdarzeniach, sytuacjach, faktach, chomikuje jakby uwagi zakreślane markerem i książki, materiały
m) pewne problemy z wymową bo bywało że mówił b. szybko - niezrozumiale

3. X. Natanek jest w społeczeństwie które go prawie nie przyjmuje bo jest mocno inny, nie wierzy w ewuluujące posoborowie i chaos społeczny multireligijny (typu feng shui) który jest bez honoru, apokaliptyczny. A u mnie moje zainteresowania naukowe nie przysłoniły podobnej jak on ma duchowości a pewnie wzmogły bo porządkowały umysł jasną logiką i precyzją, nie zdołały mnie uzależnić! Bo dla czystych wszystko jest czyste (św Paweł). Komputer nie musi być obrazem bestii z Apokalipsy.
4.--Psychologiczna - zaburzenia w bodaj trzech tzw. obszarach, brak centralnej koherencji, ślepota teorii umysłu, lekki autyzm, dziwactwo, brak umiejętności społecznych, nietypowa prozodia, nierozpoznawanie i nieużywanie mowy ciała, aluzji, niepatrzenie w oczy itp., styl akademicki wysławiania się
  --Moja - konkretna - duchowość odbiegająca od norm duchowości powszechnie przyjętych, uczciwość, wrażliwość i niemożliwa do osiągnięcia (bo Biblia) próba za szerokiego altruizmu. Duchowość może wpływać na sposób używania sensorów, język i niedopasowanie społeczne (zatem głównie zawodowe i rodzinne-za młodu). Społeczeństwo zazdrości i wstydzi się przyznać przed samym sobą i innymi faryzeuszami że ktoś może być rozwinięty duchowo zatem daje "łatkę".

Pomocnicze wyjaśnienie co to jest duchowość
Cechy duszy (np. stopień powiązania z ciałem; inteligencja; temperament; powołanie; morale), wybór: dobro-zło, maryjność, pielgrzymkowość, sposób odbierania Łaski (np. czy przez byty przyrody - przez porównanie do wielkości ich Stwórcy, czy bardziej modlitewnie), ogólnie dary wlane przy akcie stwórczym duszy i otrzymane dalej).

Z kolei asperger -w ogóle- to inaczej "łatka" którą ktoś nadaje komuś kto jest gatunkowo od niego odmienny "z innej planety" (co do 'gatunkowo' - uwaga, nie ma ewolucji Darwina bo kreacjonizm zaszedł), zwłaszcza kiedy nie mogą się dogadać w egzystencjalizmie. A ta odmienność nie jest jednocześnie odmiennością ogólnie przyjętą, tolerowaną typu kobieta-mężczyna, katolik-protestant, starszy-młody. Np. pedagodzy uczniom (przez PPP), rodzice- swoim mniejszym dzieciom bo się nie chcą tulić i wpatrują się w jedną rzecz czy bo są inne że bardzo puzzle lubią albo liczenie, dinozaury, gry itp. I rodzice nie wiedzą co się dzieje pod firmamentem i jakoś problem nazywają, właśnie zespołem Aspergera czy autyzmem wyżej funkcjonującym.
System ekonomiczny - gdy ktoś jest na tyle inny, odmienny że nie może pracować za pieniądze na terenie geograficznym w którym przebywa.

Ale asperger jest czymś jednak realnym.

5. Bo nie pasuje do szablonów segregacji jednostek przez pozostałą część społeczeństwa. Dlatego objawienia chyba nie są dostosowane do takich osób (za wyjątkiem samego Niebocentryzmu) i używają języka z grubsza typu że Bóg jest hojny, nie wyliczony. A pisze w nich że nie będzie pełni chwalebności Ziemii aż do Sądu Ostatecznego, co jest WPROST niezgodne z poprzednim twierdzeniem. Niezgodne - dla aspergera, ale duszotypowy jakoś zaakceptuje. A jako że Bóg nie chce podziałów to widocznie po prostu pomija aspergerów. Przecież Jahoszua też go miał, nie ma ucznia nad Mistrza. Jednak może aspergery mają specjalne dary które (gdy się wysprytnią) pozwalają im ominąć ten problem?

Niebocentryzm to wklęsła Ziemia = na ok. 12 tys.  km (!) wymiaru kosmos z Niebem w samym środku (żmije nazywają je empirejskim ale nie tłumaczą tego że nie jest ono w nieskończoności ani latach świetlnych).

Jaka broń (obronna) na wojnę z oddziałami zbrojnymi Ukrainy

Ks. Natanek generał dywizji rycerskich Mesjasza Króla pisał w książce (1) wyraźnie że Bóg Jest brakującym Słowem w ustach, Jest na wyciągnięcie ręki, ...

!uwaga     ...On Jest Mieczem u twego boku.


        *****
        *   *
        *   *
  *******   ************************************\
  *          JAHWEH  JAHOSHUA     RUACH HA       \
  *                  HA MASHIJAH  KODESH         /
  *******   ************************************/
        *   *
        *   *
        *****

I Duch Prawdy ale także Siły, Mocy, Rady, rozeznania i efektywnego wyboru. Pakiet zbrojny wojskowości w twojej duszy i ciele!!! To nie jest jakieś przejaskrawienie. Dar męstwa to nie tylko cierpiętnictwo zwane wytrwaniem & zmaganiem (przy jednym z możliwych dwóch zapatrywań, tym gorszym) ale można wybrać (zgodzić się na zmianę Woli Bożej - dać Bogu działać) zwycięstwo. JAHWEH JEST PANEM i wojny militarnej!!! Przecież pochwycenie wiernych, cuda, lewitacja się przydadzą gdyż Polska ma nawracać inne narody (Celakówna; Apokalipsa św Jana; Faustyna).

Synod w Amazonii jest karą także za grzechy P o l a k ó w. Nie jedynie innych nacji. Wraz z wojną ze strony Ukrainy, Rosja mniej ważna. Piszę o synodzie bo jest kościelnym odbiciem stanu wojny świeckiej, jakby się zazębiają potocznie mówiąc.

Dwa możliwe zapatrywania na wojnę z Ukrainą (+Rosją?), uważnie czytać dwojakie "rozdroże":

1. Wygrana Namaszczenia z Niebios w strefie militarnej, Intronizacja i PEŁNE serce dla Boga, chwalebna tajemnica następujących:
 1) Królowej Polski Szikainjah (Ducha Świętego)
 2) Króla Polski Jahoszua (Jezusa)
 3) Króla Polski Boga Ojca Jahweh
 4) wg Pisma, w apokalipsie królującej, korony 12 apostołów, jako nowa Ewa (a nie jako bogini uprzejmie zaznaczam) przez współodkupicielstwo Miriam (Maryi) z Nieba która wydała Jahoszua na świat na Zbawienie, wzorującej Mistyczne Ciało Kościoła, ze względu że Bóg namaszcza swoje dziatki na królów a Jahoszua musiał mieć ziemską matkę czystą pod każdym względem. I symbol kościóła-oblubienicy Baranka w innej interpretacji, wykładni.

-alternatywa-

2. Cierpiętnictwo, "godna" "kultura" "duchowa" "patriotyzmu" umierania w męczarnianiach męczeńskich za nasze i wasze grzechy, ofiara za doodkupienie własnych win, rodziny i kraju. Kilka kropel w Kielichu.
Intronizacja formalna, niedbała. A po części pozorne zmiany prawa i episkopatu. Ukraińce/inni się *może* częściowo wycofają wojskami - z tymczasowo rozmodlonych terenów.
Wymagała by powtórki, poprawki duchowej.
Po co w ten sposób komplikować prostą wiarę?


BIBLIOGRAFIA LITERATURY POMOCNICZEJ: 1 Kontemplacja Ducha Świętego z Pustelni Niepokalanów w Grzechyni k/Makowa Podhalańskiego

środa, 13 listopada 2019

Religia a duchowość w Intronizacji


Intronizacja ma 2 zasadniczo sprzeczne wymiary:

[uwaga mocniejsze]

1 z 2. religia - A. nierzadko manieryzmy które często mają kulturowo dać komuś wiarę tylko na tyle aby był otrzaskany, uspołeczniony (nie-dziki, nie dziwaczny itp.)  p o w o d u j ą  schematyczne, polityczne i episkopalne wygłoszenie, podpisanie, proklamację, obwieszczenie (itp.) że Jahoszua (niestety używają nazwy grekopochodnej a nie tej) jest Królem i dlaczego, i raczej mówią/powiedzą w sobie że basta.
B. Brak wyzbycia się lęku letalnego przed tzw. surowym siekącym ojcem (to nie jest nasz ABBA JAHWEH!!!) za wszechświatem niby ukrytym. Głuchy lęk, skryty gdzieś (kiedyś piosenkarka A. Jantar).
Proszę poczytać objawienia Boga Ojca dane Eugenii Ravasio Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci.
C. Przemysł religijny niestety.

Np. zapewne typ Krajskiego, chyba też G. Brauna.


2 z 2. duchowość - Intronizacja pod względem nauczania i sądu (brzmi społecznie i gospodarczo wręcz) -- Jahoszua w rozmiłowanym sercu, bez lęku, faryzeizmu, schematów zewnętrza i mantr wnętrza "bo tego w Kościele nie wypada" (nie wypada - bon ton - kosztem ujawnienia prawdy o stanie ludzi owieczek i "duszpasterzy" też - pedofila miejscami, bawią się, jedzą i piją (x. Kneblewski) a może przyjść potop Ukrainców, podobnie do Wołynia)

! Uwaga. Nie chcę i nie chciałem ośmieszyć Kościoła Mistycznego lecz pokazać stan kościoła na Ziemi.

Typ śś ap. Pawła, Jana

Religia ma niemal z natury, istoty swej wiele usadowienia w ciele fizycznym. Kraje, rodziny i (samo)rządy to wg perspektywy ogółu ludu fizyka, a maniery społeczne mają za przyczynę fizjologię (przeżycie, rozpłód) aby zapracować sobie (nawet za darmo się zaprzedawać, tzw. praktyka) by przyjął pracodawca (tu na blogu to zwie się New World Order), nie było plotek bo szef czy firmy rodzinnej czy jednoos. czy korporacji nie zniweczył tzw. świadectwa pracy albo tzw. CV. A emerytura to dopiero hollow/convex/flat earth. Pogoń za fizjologią, żeby się wyspać, być tzw. zdrowym, fit, **xy z tzw. witalnością (chytry lis Vitalis?; śmieję się z tych bajek beletrystycznych które mi się obiły o umysł), sporty (wym. sporti), tzw. fotki (foki haha??) selfi(e)-shness [z ang. samolubstwo - tzn. pycha].
Polska to firmy, lasy, organizmy, budynki i pod to poddali się
nowocześni tzw. katolicy.
Zapomnieli że ważniejsze jest życie (dusza!) niż przeżycie. Zapomnieli już o JP II, sprowadzając go do kremówek.

I wy na poważnie 24 lis 2019r. chcecie intronizować Boga??? Z taką duszą? Odsyłam do ks. Natanka cyklu intronizacyjnego, nauczy was jak się Ją robi. Kolano przy kolanie, jak mawia. Strateg myśli III miesiące wpród (rozum uprzedni).
Abyście zrozumieli tą bitwię, byli przespokojni i wyzwali baala na konfrontację (nie mylić z konfederacją).

To make it clear ("angol" jest prostszy, wydaje się mniej zakłamany i bardziej bezpośredni)
Nie dostawam się na jego Pustelnię (od zawsze) bo jest cholerykiem o wiele większym od mojego choleryzmu. Mój wynika pewnie z mat.-fiz.-log.-inf. zainteresowań i samotnictwa a jego jest groźny, bardziej humanistyczny i potraumatyczny bym uznał.

Nie będę analizował czy Intronizacja ma być wg Chrobrego czy innego króla historii lub "dziś", w tym Trumpa, Kennediego. God bless America to wg mnie slogan w około 70%. A w Polsce - polityka bez serca w Polsce jest jak wydmuszka malowana właśnie na "spedycję" zewnętrzno-zmysłowego wymiaru Wielkanocy.

[Dalej m. in. surowa nieprzetworzona dokładka do x. Natanka - jak w popularnym filmiku (b. merytorycznym i teolog.!) - że wiele się dzieje a wszystko to apokaliptyczne]

Lista wykrytych niektórych manier społecznych P o l a k ó w: czesanie, perfumy [jak soda+H2O2 3% wystarczy] klepanie po plecach (idolatria społ.), podwójne zaprzeczenie (żmijowy język w syntaktyce), jajka malowanki, tatuaże ze smokiem, kłamstwa tzw. by nie urazić, kłamstwa w rolnictwie i przemyśle, szkoła (za wyj. zwł. szkoły ks. Natanka), "łatka" zespołu Aspergera [czyli - mamy problem z tym uczniem bo wie raczej więcej niż my], ewolucjonizm, wstawki przerywniki przed istotną treścią filmów w youtubie wytworzone przez autora filmu, dzingle w radio, tzw. łapka w górę, legginsy, rajstopy (poczytajcie sobie jakżeście naiwne i "czyste" co samców kręci!!! Cnotki nie są w modzie, sodomici???), samoocena, samorealizacja, kariera, PLN, bryka/wóz, obcasy, taniec tzw. artystyczny (****ualny hipokryci), szminka, końskie (wysokie) buty, tusz do rzęs, romantyzm na około (idolatria antropocentryczna), poniżanie rodzicielskie dziecka bez powodu (do spowiedzi praktycznie cała rodzina się nadaje jednak), wypatrywanie inności jako nietolerowanej np. z lęku, też przy czynnej brutalnej nienawiści w stylu 'kosmito skąd się urwałeś ?'; co ludzie powiedzą, jak ja będę wyglądać, moje bicepsy i siłownia, nożyk do sera osobny niż do tortu, muszę ciocię uszanować bon ton, "będą ci mówić że tyś mańkutem", czapka musi pasować stylem/fasonem/modą do bluzki, zdobycie tatrzańskie (+piorun/zgon, góry wysokie piosenkarza Cugowskiego akurat reprezentują rację), stopa %, u "stóp" góry, "ząbek" czosnku (brak logiki i mówienia wprost-naukowo, informatycznie bym powiedział), całkiem (żmijowy język sugerujący sprzeczności), kibel kompaktowy, płytki w stylu retro/black/joga, coaching, feng shui, ale, jednakże, ależ, ..., na głowę upadłeś, krawat, mucha, mankiet, tzw. ą, ę (wyniosłość mówienia), nie rozumiem, co?, że jak?, naprawdę? (nawet mądrym nie wierzą w co mówią nieliczni mądrzy), oklaski, pasta do butów, jak impreza?, co u ciebie? yyy, pauzy i wzmocnienia interlokutorskie/wykładowe, afekt modulowany, między wrony jak i one (głupie przysłowia, powiedzenia, kuplety), syntonia i pożądana prozodia i tzw. melodyka głosu, muzyka parkowa i Spodek K-ce pewnie >100 dB, obcinanie ogonów psom; jak się je to się nie gada, spaliny, smog, żarty obleśne; chłopak mnie rzucił/zdradza/co on tam z nią robi? [romantyzm to se zróbcie po rozeznaniu i ślubie kościelnym inaczej "bęc"], bęc, wtem, o!, e! pan Tadeusz, w pustyni i w puszczy..., bum bum (twarde techno), Einstein, relatywizm, Życiński, dostosowanie, kindersztuba, wypośrodkowanie tzw. kompromis, REKLAMA! (a kuku! na muniu), czarna dziura horyzontu zdarzeń, "odległe" galaktyki, NASA, talia, linia, e-papieros, aerobik odchodzający, biust, cekiny (!!!!) żmije piekielne [jak się nie nawrócicie] wzieliście to etymologicznie zapewne (z ignorancji duch.-rel.) z hebrajskiego Imienia Ducha Świętego] ; Unikanie żyd. Imion Boga, sztuczny okres wypowiedzenia pracy etatowej, Msza Św. twarzą do ludu i bez oddania chwały kość.-liturgicznej, wypukła (convex) Ziemia ; obawa przed deszczem (nawet kawały -satyra o tym jest), "wyzbierali grzyby" (lenistwo), brrr jaki ziąb (nieakceptacja Woli Boga co do pogody), watykański Franciszek, antychryst, III dni ciemności (co prawda).


Jacy powinniście być:
prosty język bez wielu przeciwstawień i trudności syntaktyczno-semantycznych [ortograficzne mało ważne], duchowość wnętrza, szacunek swojej duszy, wyzbycie pysznego ego i zakłamanego tzw. superego, łagodność i sprawiedliwość wytworów kultury, prostoduszność, zakochać się w Maryi, potem w Duchu Świętym, szczerość, prawda, rozeznanie i wolny wybór zamiast napiętych zasad i braku intuicji, cichość, naturalność, podążanie za powołaniem z Niebios, precyzja wyrażania oparta na wiedzy a nie kłamliwej beletrystyce, czystość płciowa, precyzja duchowo-religijna, ogólnie mówienie wprost bez psychologizacji i uprzedzeń, Teocentryzm, Niebocentryzm (wklęsła Ziemia pana Mariusza Szczytyńskiego z Królewskiej TV).

wtorek, 12 listopada 2019

Państwo specjaliści od Cypriana Polaka i MM-Ap

Kiedy DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH HA KODESH wprost intronizujecie?

Kiedy Boga Ojca JAHWEH jak ksiądz Natanek? Boli tajemnica Bolesna? Ja mam własny Różaniec do Szikainjah Chwały. Duchu, Szikainjah, Ruach!!! Tajemnica boleści jest tam w cieniu podczerwonym, aspergerowo ujmując. Matka Boża jest naszą siostrą ale o Duchu Św. zapominacie!

Konkretniej:

1) nie wzywacie Ducha skutecznie aby mieć rozeznanie co do Aspergerów i jaki język (charyzmatyczny dar języków się kłania!!!) z nimi nawiązać).
2) formalnie w Kościele-małej trzódce (sic !!!!!!) nie obraliście Ducha IMMAYAH za Królową Matkę.
3) Kto przyjdzie na Intronizjację z Duchem Świętym Matką Madrości bo tylko On jest z księgi Mądrości Biblii (do pieruna to nie jest mój narcyzm! Do DŚ modlitwa marszem!!!!! Bo Tajemnica Bolesna was dopadnie z Ukrainy/PS (np.)!!!!) ; ?
Ducha intronizować Świętego na cztery etaty!!!!!

PS
Aby było jasne (to make it clear).
Marii z Irlandii NIE uznaję [herezja na ok. 100% pieczęci cielesnej papierowej miast Ducha]. Kabały NIE czytam. Gnoza jest mi obca.

wtorek, 22 października 2019

Nie ma takiego który by nie otrzymał matek, sióstr, etc.


Dużo znaczenia tego ustępu Pisma Świętego się zdezaktualizowało chociaż Moc Ducha w nim *nie*.

Chwała to radość bez cierpienia. Tajemnica radosna Różańca zakłada ból.
Już tylko życie wieczne, nie będziemy mieli tych matek i sióstr z Ewangelii. Nawet widzicie lokalizacji wersetu nie wypisuję bo nie warto, także dlatego nie warto bo protestanci mogliby pewnie z automatu tym rzucić i cytatem a nie o to chodzi lecz aby Ewangelię zrozumieć. Że na Ziemi mamy z zasady z dwojga tylko tajemnicę radosną a nie chwalebną. Chwalebna jest wtedy gdy finalizujemy życie jednym ciągiem, strumieniem dążąc do pochwycenia wiernych. Ale codzienność nigdy nie jest dla nas istotnie chwalebna bo musimy odlecieć z Ziemi. Sensu stricto co prawda np. stanowisko panny obwieszczającej amightywind.com jest chwalebne bo uświadamia owieczki o pochwyceniu ale "życie" nigdy nie będzie jak wierzę chwalebne bo Miłość Boża do działania nie potrzebuje atomów i kwantów dla pełnowierzących ludzi czy aniołów. A w Niebie jednak także można coś zjeść, nie trzeba kontynuować bytu tutaj aby poznać smak zstępujących przed oczy czworonogów. A godność duszy chrześcijańskiej/prawdziwie mesjanistycznych Żydów wymaga bytu w górnym a nie dolnym Syjonie.